Om mig

Medlem i Svenska konstnärsförbundet

Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet

Medlem i SWEA-Art, Stockholm

Medlem i Akvarellsällskapet Spray

Medlem i MÅMA – Mariamålarna, Stockholm